Archive

Конференция SEIM-2020

-------

Organizers

 • Co-chair
  Peter Trifonov
  ITMO University
 • Co-chair
  Anna Yarygina
  Wrike
 • Marat Akhin
  St Petersburg Polytechnic University
 • Sergey Bezzateev
  ITMO University
 • Daniil Berezun
  Higher School of Economics
 • Nikita Bobrov
  St Petersburg State University
 • Natalia Bogach
  St Petersburg Polytechnic University
 • Pavel Braslavski
  Ural Federal University
 • Timofey Bryksin
  JetBrains Research
 • Dmitry Boulytchev
  St Petersburg State University
 • Ekaterina Verbitskaya
  St Petersburg State University
 • Viacheslav Galaktionov
  St Petersburg State University
 • Natalia Grafeeva
  St Petersburg State University
 • Valentin Grigoriev
  -
 • Dmitry Grigorev
  St Petersburg State University
 • Semyon Grigorev
  St Petersburg State University
 • Daria Dzendzik
  ADAPT Centre
 • Mark Zaslavskiy
  JetBrains Research
 • Vladimir Itsykson
  St Petersburg Polytechnic University
 • Evgeny Kalishenko
  St Petersburg Electrotechnical University
 • Aleksandr Kapitonov
  ITMO University
 • Iakov Kirilenko
  St Petersburg State University
 • Evgeniy Klyuchikov
  St Petersburg State University
 • Vladimir Kovalenko
  Delft University of Technology
 • Kirill Krinkin
  St Petersburg Electrotechnical University
 • Svetlana Lazareva
  Raidix
 • Yurii Litvinov
  St Petersburg State University
 • Dmitry Luciv
  St Petersburg State University
 • Igor Malyshev
  St Petersburg Polytechnic University
 • Elena Mikhailova
  St Petersburg State University
 • Dmitry Mordvinov
  St Petersburg State University
 • Boris Novikov
  St Petersburg State University
 • Andrey Ovchinnikov
  St Petersburg University of Aerospace Instrumentation
 • Daria Pado
  Higher School of Economics
 • Oleg Pliss
  Oracle
 • Nikita Povarov
  JetBrains
 • Anton Podkopaev
  Higher School of Economics
 • Sergey Salishev
  St Petersburg State University
 • Stanislav Sartasov
  St Petersburg State University
 • Yuri Senichenkov
  St Petersburg Polytechnic University
 • Kirill Smirnov
  St Petersburg State University
 • Darja Solodovnikova
  University of Latvia
 • Sergey Stupnikov
  Institute of Informatics Problems RAS
 • Maksim Tkatchenko
  Singapore Management University
 • Artem Trofimov
  Yandex
 • Andrey Turlikov
  St Petersburg University of Aerospace Instrumentation
 • Anton Filatov
  St Petersburg Electrotechnical University
 • Artem Filatov
  St Petersburg Electrotechnical University
 • Dmitry Tsitelov
  Devexperts
 • Mikhail Zymbler
  South Ural State University
 • George Chernishev
  St Petersburg State University
 • Dmitry Boulytchev
  St Petersburg State University
 • Andrey Ivanov
  JetBrains
 • Vladimir Itsykson
  St Petersburg Polytechnic University
 • Iakov Kirilenko
  St Petersburg State University
 • Kirill Krinkin
  St Petersburg Electrotechnical University
 • Boris Novikov
  St Petersburg State University
 • Organizer
  Tatiana Mironova
  JetBrains
 • Technical support
  Sergey Zherevchuk
  JetBrains
 • Technical support
  Svyatoslav Mikhailov
  JetBrains